Geçmişten Günümüze Rumkale

Geçmişten Günümüze Rumkale

Ekim 30, 2019 Blog 0

RUMKALE (HROMGLA)

Merzimen Çayı’mn Fuat’a karıştığı yerde yarımada görünümünde, dimdik kaya-lıklar üzerinde çevreye hakim kale-şehirdir. Rumkale’nin en erken evresi, MÖ XIII. yüzyılın son çeyreğinde Demir Çağı Hitit Şehir Devletleri Döneminin basına atfedilmekte-dir. Asur Çağından beri yerleşildiği, hatta burasını,’ Asur Kralı Ili. Salnıanasar tarafından M.Ö S55’ıe zam edildiği bildirilen “Şitaınraı” olduğu da zannedilmektedir.

Halfeti Eski Görüntüsü

Daha sonraki tarihsel süreçte Med, Pers ve Rııııııı iskıııııııa sahne olmuştur. Xl. yüzyılda Urfa Haçlı Konduğu döneminde önemli bir merkez olmuştur.

Halfeti Eski Görüntüsü

Ilz. Isa’nın havarilerinden loannessin, Hıristiyanlığı Rıımkale ve civarında yaymaya çalıştığı, incir’ kopya ettiği ve sakladığı daha sonra ise bu kopyaların Beyrut’a götürüldüğü rivayel edilmcktedir. XIII. yüzyılda Yakubi Patriği Il. ignuee ise imar faaliyetlerinde bulunmuştur.

Halfeti Eski Görüntüsü

Böylece Rumkale, hem Yakubi Pat-rikliğinin hem rIC Ermeni Katolikosluğunun merkezi olmuştur. 1292 yılından itibaren Mem-lukler tarafından uç kalesi olarak kullanılmışsa da eski parlak dönemini bir daha yaşayamamıştır.

Halfeti Eski Görüntüsü

1516’da Mercidabık Savaşı ile Osmanlıların eline geçmiş ve Halcp Eyaleti-nin Birecik Sancağına bağlı bir kaza haline getirilmiştir. 1737’de eyalet olmuş, derebeyleri ve yerel yöneticiler tarafından idare edilmiştir. İki bedenden meydana gelen kale, doğal kayalığın dik olarak yontulması ve doğal surun üstüne kesme taşların örülmesiyle yapılmıştır.

Halfeti Eski Görüntüsü

Kuzey ve doğu surlarında dikdörtgen planlı 7 adet burç ile kuzeyde çok sayıda mazgal pencere yer almaktadır. Kalenin güney yönündeki kayalık uzantısı XII. yüzyılda 30 m. derinliğinde ve 20 m. genişliğinde oyularak hendek haline getirilmiştir. 120 m. genişliğinde ve 200 m. uzunluğunda yaklaşık 3.500 m2’lik bir alanı kaplayan kale, doğayla uyumlu bir mimariyc sahiptir. Birecik Barajında suların tutulmasıyla kalenin alt kolları sular altında kalmıştır. Kalede, basamaklarla Fırat nehrinin seviyesine kadar inen 8 m. genişliğinde ve yaklaşık 75 m. derinliğindeki kuyu, kalenin su ihtiyacını temin etmek ve gizli geçit amacıyla kullanılmıştır.

Rumkale Eski Görüntüsü

BAR-ŞAVMA MANASTIRI

Orta Çağ Arkeolojisi açısından önemli bir yere sahip olan Bar-Şavma Manastırı XIII. yüzyılda Aziz Bar-Şavma tarafından inşa ettirilmiştir. Bir dönem Yakubi Patrikliğinin yönetsel ve düşünsel merkezi olmasından dolayı önemli bir kültür mirasıdır. Birbirine bitişik iki mekandan meydana gelen manastıra giriş batıdaki kapı ile sağlanmaktadır. Kuzeydeki geniş bölümün işlik ve depo olarak, güneydeki üç paye ile desteklenen bölümün ise toplantı amaçlı ve resmi işlerde kullanılmış olabileceği düşünülmektedir.

Rumkale Eski Görüntüsü

 

 

DİNK DAMI

Çevre köylülerce “Dink Damı” olarak adlandırılan yapı, Memluk Döneminde sikke basım yeri olarak inşa edilmiş ve Osmanlı Döneminde zindan salarak kullanılmıştır.

Rumkale Eski Görüntüsü

ŞAİR AZİZ NERSES KİLİSESİ

XII. yüzyılın sonlarında inşa edilen Şair Aziz Nerses Kilisesi, dikdörtgen planlı, üç apsisli ve üç nefli olup, batı kısmında ise narteks yer almaktadır. XVIII. yüzyılda Rum-kale’yi ziyaret eden Richard Peacock, küçük ve güzel olan kilisenin gotjk tarzda yapıldıgını söylemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir