Geçmişten Günümüze Rumkale

RUMKALE (HROMGLA) Merzimen Çayı’mn Fuat’a karıştığı yerde yarımada görünümünde, dimdik kaya-lıklar üzerinde çevreye hakim kale-şehirdir. Rumkale’nin en erken evresi, MÖ XIII. yüzyılın son çeyreğinde Demir Çağı Hitit Şehir Devletleri Döneminin basına atfedilmekte-dir. Asur Çağından beri yerleşildiği, hatta burasını,’ Asur Kralı Ili. Salnıanasar tarafından M.Ö S55’ıe zam edildiği bildirilen “Şitaınraı” olduğu da zannedilmektedir. Daha sonraki tarihsel süreçte Med,…
Devamı


Ekim 30, 2019 0